Солиқлар ва мажбурий тўловлар ставкаларининг 2018 йилдаги ўзгаришлари, шунингдек солиқ солишнинг айрим масалалари

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ МОЛИЯ ВАЗИРЛИГИ

ЖОМБОЙ ТУМАНИ ҲОКИМЛИГИ МОЛИЯ БЎЛИМИ

БЮДЖЕТ ДАРОМАДЛАРИ БАЗАСИНИ МУСТАҲКАМЛАШ ВА БЮДЖЕТЛАРО МУНОСАБАТЛАР БЎЛИМИ

Солиқлар ва мажбурий тўловлар ставкаларининг 2018 йилдаги ўзгаришлари, шунингдек солиқ солишнинг айрим масалалари тўғрисида

 

М А Ъ Л У М О Т Н О М А

Ж О М Б О Й – 2 0 1 8

 

Солиқлар ва мажбурий тўловлар ставкаларининг 2018 йилдаги ўзгаришлари, шунингдек солиқ солишнинг айрим масалалари бўйича

ТУШУНТИРИШ

        

        Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 29 декабрдаги “Ўзбекистон Республикасининг 2018 йилги асосий макроиқтисодий кўрсаткичлари ва Давлат бюджети параметрлари тўғрисида”ги ПҚ-3454-сонли қарорига солиқ қонунчилигига киритилган ўзгартиришлар ва  қўшимчалар ҳамда солиқлар ва мажбўрий тўловларнинг 2018 йил учун тасдиқланган ставкалари бўйича ушбу тушунтириш  тайёрланди.

 

Жисмоний шахслардан ундириладиган солиқлар бўйича ўзгариш ва қўшимчалар

Жисмоний шахслардан олинадиган даромад солиғи бўйича

Жисмоний шахслардан олинадиган даромад солиғи ставкаларининг учунчи ва тўртинчи шкаласи 2018 йил 1 январдан бошлаб  0,5 фоизли пунктга пасайтирилди ва қуйидаги миқдорларда тасдиқланди:

Солиқ солинадиган даромад

Солиқ ставкаси

ЭКИҲнинг бир бараваригача миқдорда

даромад суммасининг 0 фоизи

 

ЭКИҲнинг бир бараваридан (+1 сўм) беш бараваригача миқдорда

 

энг кам иш ҳақи миқдорининг бир бараваридан ошадиган сумманинг 7,5 фоизи

ЭКИҲнинг беш бараваридан (+1 сўм) ўн бараваригача миқдорда

 

беш баравар миқдордан солиқ + энг кам иш ҳақи миқдорининг беш бараваридан ошадиган сумманинг 16,5 фоизи

ЭКИҲнинг ўн бараваридан (+1 сўм) ва ундан юқори миқдорда

 

ўн баравар миқдордан солиқ + энг кам иш ҳақи миқдорининг ўн бараваридан ошадиган сумманинг 22,5 фоизи

 

Бунда, солиқ солинадиган даромадлар гуруҳлари бўйича солиқ солиш шкаласи йил бошига-2018 йил 1 январга белгиланган энг кам иш ҳақи микдоридан (172 240 сўм) келиб чиқиб аникланади ва йил давомида энг кам иш ҳақи микдори ўзгарган такдирда хам кайта кўриб чиқилмайди.

Жисмоний шахслардан олинадиган даромад солиғи суммасини ҳисоблаб чикариш мақсадида, энг кам иш ҳаки микдори йил бошидан ортиб борувчи якун билан ҳисобга олинади (йил бошидан бошлаб тегишли даврнинг хар бир ойи учун ЭКИҲнинг жами суммаси).

Белгиланган ставкалардан келиб чиқиб ҳисобланган, бюджетга тўланадиган жисмоний шахслардан олинадиган даромад солиғи суммаси фуқароларнинг шахсий жамғариб бориладиган пенсия ҳисобварақларига ўтказиладиган, жисмоний шахслардан олинадиган даромад солиғи солинадиган даромадларидан “0” ставка бўйича солиқсолинадиган даромадни (энг кам иш ҳақини) чегирган ҳолда 2 фоиз микдорида ҳисоблаб чиқариладиган ҳар ойлик мажбурий бадаллар суммасига камайтирилади.

Қонун хужжатларига мувофиқ энг кам ставка бўйича солиқ солинадиган жисмоний шахсларнинг алохида даромад турларини солиққа тортиш мақсадида энг кам ставка 7,5 фоиз микдорида қўлланилади.

 

Якка тартибдаги тадбиркорлардан олинадиган қатъий белгиланган солиқ  бўйича

Якка тартибдаги тадбиркорлардан олинадиган қатъий белгиланган солиқ ставкалари 2018 йилда қуйидагича белгиланди:

 

 

                  №

Фаолият тури

Қатъий белгиланган солиқнинг бир ойдаги ставкаси (энг кам иш ҳақига каррали миқторларда)

Тошкент шаҳар

Нукус шаҳри ва вилоят маркази бўлган шаҳарлар

бошка

шаҳарлар

бошка

ахоли

пунктлари

 

Чакана савдо:

 

 

 

 

 

озиқ-овкат ва ноозик-овқат товарлари билан

7,0

5,0

3,0

2,5

1

деҳқон бозорларида қишлок хўжалиги маҳсулотлари билан

3,5

2,5

2,0

1,5

 

газеталар, журналлар ва китоб маҳсулотлари билан

3,5

2,0

1,5

0,5

2

     Маиший хизматлар

2,5

1,5

1,0

0,5

3

Ўз маҳсулотини ишлаб чикариш ва сотиш, шу жумладан, миллий ширинликлар ва нон-булка маҳсулотларини тайёрлаш ва сотиш, шунингдек уй шароитларида ёки маҳаллий давлат ҳокимияти органларининг қарори билан махсус ажратилган жойларда утириш жойлари ташкил қилмасдан доналаб сотиладиган овкатларнингайрим турларини тайёрлаш ва сотиш

2,0

1,5

1,0

0,5

4

Бошқа фаолият турлари

2,0

1,5

1,0

0,5

5

Автомобиль транспортида юк ташиш хизматлари:

 

 

 

 

 

3 тоннагача юк кўтариш қувватига эга юк автомобиллари учун

1,5

8 тоннагача юк кўтариш қувватига эга юк автомобиллари учун

2,0

12 тоннагача юк кўтариш қувватига эга юк автомобиллари учун

3,0

12 тоннагача юк кўтариш қувватига эга юк автомобиллари учун

3,5

 

Қатъий белгиланган солиқ тўловчиларнинг барча тоифалари учун қатъий белгиланган солиқ ставкаси йил бошига - 2018 йил 1 январ ҳолатига белгиланган энг кам иш ҳаки миқдоридан (172 240 сўм) келиб чиқиб аниқланади ва йил давомида энг кам иш ҳаки миқдори ўзгарган тақдирда ҳам қайта кўриб чиқилмаслик тартиби сакланиб қолинди.

2018 йил 1 январдан бошлаб фаолият кўрсатиш тури ва уни амалга ошириш жойидан қатъий назар, I ва II гуруҳ ногиронлари ҳисобланган жисмоний шахслар қатъий белгиланган солиқни ойига ЭКИҲнинг 50 фоизи микдорида тўлайдилар.

 

Жисмоний шахслардан ундириладиган мол-мулк солиғи бўйича

2018 йил 1 январдан бошлаб, жисмоний шахсларнинг мол-мулкига солинадиган солиқ ставкалари мол-мулкнинг кадастр қийматидан белгиланди (2017 йилда мол-мулкнинг инвентаризация кийматидан):

турар жойлар, квартиралар, дала ховли қурилмалари (умумий майдони 200 кв.м дан ошиқ бўлганлари бундан мустасно), бошка иморатлар, хоналар ва иншоотлар учун 0,2 фоиз миқдорида (2017 йилда 1,7%);

шаҳарларда жойлашган, умумий майдони 200 кв.метрдан 
500 кв.метргача бўлган турар жой ва квартираларга 0,25 фоиз микдорида (2017 йилда 2,1%);

майдони 500 кв.метрдан ошиқ бўлган турар жой ва квартиралар учун эса 0,35 фоиз микдорида (2017 йилда 2.9%);

бошқа аҳоли пунктларида жойлашган умумий майдони 200 кв.метрдан ошиқ бўлган турар жой ва квартиралар, дала ҳовли қурилмалари учун 
0,25 фоиз миқдорида (2017 йилда 2.1%) белгиланди.

Бунда, солиқ солиш мақсадида жисмоний шахсларнинг кўчмас мулкининг кадастр қийматини аниқлаш тартиби Вазирлар Маҳкамаси томонидан тасдиқлангандан сўнг белгиланган тартибда солиқ тўловчиларга етказилади.

2018 йил 1 январдан бошлаб:

жисмоний шахсларнинг мол-мулкига солинадиган солиқни ҳисоблаб чиқариш мақсадида мол-мулкнинг кадастр қиймати кадастр хужжатларидан келиб чиқиб, бироқ42 000,0 минг сўмдан кам бўлмаган миқдордан келиб чиқиб ҳисобланади;

жисмоний шахслар мол-мулкини баҳолаш бўйича органлар томониданбелгиланган кадастр қиймати бўлмаса, солиқ ундириш учун Тошкент ва Нукус шаҳарлари, шунингдек вилоят марказларида 210 000,0 минг сўм, бошка шаҳарлар ва қишлоқ жойларда 90 000,0 минг сўм микдорида мол-мулкнинг шартли қиймати белгиланди;

мол-мулкка кадастр қийматидан келиб чиқиб солиқ солишга ўтгандан кейин солиқ юкининг кескин ўсишини олдини олиш мақсадида, кадастр қиймати асосида ҳисоблаб чиқарилган жисмоний шахсларнинг мол-мулкига солинадиган солиқ суммаси 2017 йил учун ҳисобланган солиқ суммасидан 1,2 баравардан ортиқ бўлиши мумкин эмаслиги белгиланди;

Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳар, туман ва шаҳарлар ҳокимликларига тегишли Халқ депутатлари кенгаши билан келишиб ҳудудларнинг ҳамда фаолиятни амалга ошириш жойининг ҳусусиятларини инобатга олган ҳолда жисмоний шахсларнинг мол-мулкига солинадиган солиқ ва жисмоний шахслардан олинадиган ер солиғи бўйича белгиланган ставкаларга 0,7 дан 1,3 гача пасайтирувчи ва оширувчи коэффициентларни белгилаш ҳуқуқи берилди.

Кўчмас мулкка бўлган ҳуқуқини давлат рўйхатидан ўтказувчи органларда белгиланган тартибда рўйхатдан ўтказилмаган янги қурилган турар жойлар бўйича жисмоний шахсларнинг мол-мулкига солинадиган солиқ мол-мулкнинг шартли қийматининг икки бараваридан келиб чиққан ҳолда ундирилади